car-spa youtube bilpleie

2.000 kr,-Du har bare 2.000 kr,- igjen til å få gratis frakt!

1K-NANO Lakkforsegling

Produsent: Koch Chemie
Produktkode: 245001
Tilgjengelighet: På lager
Produkt sett: 14537
1.500 kr,-
Ekskl. mva: 1.200 kr,-

* VED ALLE KJØP OVER 2.000,-

* VED ALLE KJØP UNDER 35kg

Koch Chemie 1K NANO

1K Nano er en syntetisk forsegling fra Koch Chemie som binder seg til lakkoverflaten og gir en glatt, beskyttende overflate mot forurensning og kjemi. Produktet gir lotuseffekt (hydrofobisk effekt) på behandlede overflater som gir økt kjemikalieresistens og motstandsdyktighet mot forurensning.

 

Produktet er meget enkel å legge og påføres for hånd eller med maskin. En beholder inneholder 250 ml av 1K Nano forsegling, og holder til påføring av 3-4 biler med en varighet på ca 12 mnd.

 

Forseglingen kan videre opprettholdes ved bruk av NanoMagic Shampoo eller ProtectorWax!

 

Fare

Brannfarlige væsker

H225 Meget brannfarlig væske og damp

Fare

Aspirasjonsfare

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

Advarsel

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

 

Farlig for vannmiljøet

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Skriv en anmeldelse

Ditt navn:

Din anmeldelse: Note: ingen HTML!

Karakter: Dårlig           Bra

Skriv inn koden fra boksen under:×
×
×
×
×
×
×