car-spa youtube bilpleie

Teerwäsche 10L

Produsent: Koch Chemie
Produktkode: 391010
Tilgjengelighet: På lager
Produkt sett: 7837
849 kr,-
Ekskl. mva: 679 kr,-


Proff produkt, bestilles etter avtale.

Ta kontakt på 22 22 13 11
kontakt@car-spa.no

* VED ALLE KJØP OVER 2.000,-

* VED ALLE KJØP UNDER 35kg

Asfalt-, salt- og tjærefjerner

Petroleumsbasert, materialskånsom avfetting for fjerning av tjære og asfalt på eksteriør. Teerwäsche løser effektivt opp trafikkfilm og asfaltrester som alkaliske rengjøringsprodukter ikke like lett tar. Kan fint benyttes på våte overflater. Dette tillater avskylling før bruk.

Produktet påføres i konsentrert form. Egnet for alle løsemiddelstabile overflater på kjøretøy. Teerwäsche har nå blitt lansert i ny versjon med enda bedre effekt og mindre lukt!

Inneholder ingen halogenerte hydrokarboner. Godkjent av Daimler AG (Mercedes-Benz).

 

Fare

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H318 Gir alvorlig øyeskade

 

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud.

Aspirasjonsfare

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

 

Spesifikk målorgantoksisitet – gjentatt eksponering

H372 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

Skriv en anmeldelse

Ditt navn:

Din anmeldelse: Note: ingen HTML!

Karakter: Dårlig           Bra

Skriv inn koden fra boksen under:×
×
×
×
×
×
×