car-spa youtube bilpleie

Salgsvilkår

Priser 
Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.
 
Leveringstid
Alle varer leveres samme dag dersom de er bestilt før kl. 11:00, eller påfølgende dag. I tillegg kommer befraktningstid (normalt 1-4 dager innen Norge).
 
Uavhentede leveranser
Ved uavhentede leveranser/pakker vil kjøperen ilegges fraktkostnader til og fra kunden. Vi fakturerer for minimum 250 kroner ved uavhentede pakker.
 
Dokumentasjon ved forsendelse
Alle forsendelser til oss vedrørende returer, garantireklamasjoner, og lignende må vedlegges et følgeskriv som refererer til opprinnelig fakturanummer, kjøpsdato, samt informasjon om hva forsendelsen gjelder. Forsendelsen til oss skal skje kostnadsfritt for oss. Pakker som er sendt i oppkrav eller "mottaker betaler, frakt" vil ikke bli hentet ut. Vi betaler porto til kjøperen - kunden betaler porto til oss.
 
Brudd på salgsbetingelser
avtale om et salg anses som brutt dersom kjøper velger å ikke holde seg til de salgbetingelsene som det ble avtalt ved inngåelse av ordren. Dette bruddet fritar også oss til å ikke nødvendigvis følge standard salgsbetingelser. Utgifter som påløper oss på grunn av brudd på salgsbetingelsene skal betales
 
Betaling 
Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering. Uavhentede pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250,- for å dekke våre utlegg. Returporto kommer i tillegg.
×
×
×
×
×
×
×