Vi utfører analyse

Mange opplever at å gjøre endringer i rutiner for bilklargjøring er en omfattende og tung prosess.
Ofte mangler man kompetansen for å se et helhetlig bilde av prosessen fra begynnelse til slutt.
Hvis man skal få en best mulig gevinst av å bytte leverandør, må man se på alle aspekter – ikke
bare på besparelser rundt produktinnkjøp.

Vi ser ofte større gevinster i:

• Reduksjon i forbruk av produkter i form av smartere blandingssystemer
• Bedre forståelse for hvilke produkter som gir raskest og best resultat til oppgaven
• Innkjøpsrutiner
• Riktig utstyr og verktøy for besparelse i form av reduksjon i arbeidstimer
• Prosess logistikk
• Måling av dagens blandingsforhold og rutiner i forhold til korrekt bruk av konsentrert kjemi
• Oppmerking og system i produkter
• HMS og oppbygning av pålagt dokumentasjon for de ansatte

Hva tilbyr vi?

Car Spa tilbyr en rådgivende analysetjeneste hvor vi utarbeider en rapport basert på dagens drift for å se på forbedringspotensialet.

En statusrapport utarbeides ved at en av våre ansatte får tilgang til å gjøre en befaring og dermed kan danne seg et inntrykk av dagens produksjon.

Vår mann trenger ikke mye oppfølging i dette annet enn å få tilgang til produksjonslokaler og kunne ha en dialog med en av de ansatte. Dette kan utføres diskret om ønskelig. Rapporten er kostnadsfri og vil legge grunnlaget for videre drøfting av hvordan vi best kan etablere et samarbeid med fokus på besparelser og økt kvalitet på tjenestene.

Det er vår oppgave å vise gevinstene ved å gjøre en totalavtale med oss. Derfor mener vi at grunnlaget for dette må knyttes opp mot reelle tall og en handlingsplan for forbedring.

Utvendig Vask:

Tilgjengelighet utstyr og tidsforbruk for hent/klargjøring til arbeid.
Er arbeidsplassen forberedt godt til dagens oppgaver?
• Hva finnes av produkter og hjelpemidler for effektiv vask
• Belysning
• Teknisk utstyr (skumanlegg, varmtvann etc)
• Trykkluft
• Måling blandingsforhold kjemi
• Utnyttelse av annet arbeid i virketid
• Tørkeprosessen
• Resultat vask. Hvor mye arbeid gjenstår eventuelt til neste arbeidsdag
• Tidsforbruk
• Beskyttelsesutstyr, merking og HMS

Innvendig vask / Rens av bil innvendig

Tilgjengelighet utstyr og tidsforbruk for hent/klargjøring til arbeid.
Er arbeidsplassen forberedt godt til dagens oppgaver?
• Hva finnes av produkter og hjelpemidler for effektiv vask/rens
• Rensemaskin
• Støvsuger
• Trykkluft
• Tornador
• Måling blandingsforhold kjemi
• Belysning
• Besparelser dårlige rutiner blanding og forbruk kjemi
• Er prosessene gjennomtenkt og har prosessene en naturlig flyt fremover
• Hva finnes av tidstyver, avbrudd arbeidsprosesser og andre forstyrrelser
• Hvordan er arbeidsstasjoner satt opp i forhold til “alt innen rekkevidde”
• Er arbeidsprosessene tilrettelagt for neste prosess. Vil påbyggende tjenester kunne utføres uten at
man må tilbake i prosessen. Eksempel: Vil en uplanlagt tilleggstjeneste bety at visse prosesser blir
nødt til å gjentas eller er de tilstrekkelig gode. F.eks lakkforsegling etter polering.

Polering/Lakkorrigering

Tilgjengelighet utstyr og tidsforbruk for hent/klargjøring til arbeid.
Er arbeidsplassen forberedt godt til dagens oppgaver?
• Hva finnes av produkter og hjelpemidler for effektivt arbeid
• Maskinpark
• Lys
• Løftebukk
• Sitte krakk
• Teknikk/erfaring
• Tidstyver
• Oppsett på arbeidsplass «alt innen rekkevidde»

Prosjektering

Denne tjenesten er egnet for de som ønsker å omstrukturere, effektivisere og modernisere
sin klargjøringsavdeling. Vi kan bidra med å lage en prosjekteringsplan og handlingsplan som
omfavner alt fra hjelp med bearbeidelse til ny layout, rådgivning i forhold til utstyr og plassering,
oppsett arbeidsstasjoner og treningsprogram. Dette er en god start på en ny hverdag, men for
at det skal være gjennomførbart og resultere i permanente endringer må noen forutsetninger
ligge til rette:
• Planen må støttes av ledelsen og forankres som en langsiktig plan.
• Et budsjett må utarbeides
• Det må dedikeres en ansvarlig fra bedriften som er delaktig i gjennomføringen
og som kan trenes til å bli en trener.

Gjennomføring

Alle har vel opplevd at intensjonen var god en stund. Så kommer hverdagen, fokuset svikter og
ting sklir tilbake til dårlige rutiner. Derfor mener vi at det er vesentlig med oppfølging i minimum
6 måneder på prosjekter vi involverer oss i. I oppfølgingsplanen vil det være 1 besøk hver måned
med avtalt program.
Oppfølgingsprogrammet vil inneholde temaer som:
• Sikre at fokuset med strukturert arbeidsområde er ivaretatt
• Spørsmål og gjennomgang av erfaringer siste periode
• Praktiske øvelser og arbeid sammen med de ansatte
• Gjennomgang av rapporter og budsjett
• Eventuelt andre ønskede temaer

Priser

Selve prosjekteringsplanen prises etter omfang og fast pris.
Oppfølgingsprogrammet prises pr. time a NOK 950,- eksl. mva og minimum 24 timer.
Utover dette kan personell fra Car Spa disponeres etter behov og ønske med gjeldende timesats.

bli kontaktet