Dry Ice Energy

Rengjøring med tørris gir helt andre muligheter enn konvensjonelle rengjøringsmetoder.

Fordeler med tørris

  • Rengjør uten bruk av kjemikalier og vann
  • Tørrisen omgjøres til CO2 – Ingen væskerester
  • Kan rengjøre utstyr, motorer, strømskap med spenning
  • Ingen behov for strøm tilkoblet maskinen
  • Liten, kraftig og lett maskin på bare 13kg

Tørris er frosen karbondioksid med temperatur på –78,5°C. Maskinene fra Dry Ice Energy bruker pellets på 1,5 mm eller 3 mm. 3 mm pellets kan også knuses med maskinens innebygde «crusher» til 1,5mm. Forskjellig størrelse på pellets har forskjellige rengjøringsegenskaper sammen med trykkluften. Når pelletsen treffer overflaten knuses den og det oppstår en stor energiutvikling. Størrelsen på massen øker med X % og blåser bort urenheter på overflaten.

Overflater som kan rengjøres

Med justeringsmuligheter på trykk og pellets størrelse, har maskinen et meget alsidig bruksområde. Innen bilbransjen, kan maskinen rengjøre stoffseter, plast materialer, bilmotorer, elektromotorer, batterier, EGR ventiler, understell, bremser mm. Utover bil bransjen brukes maskinen også i Deutche Bahn DB for rengjøring av togvogner. Rengjøring av elektro tavler og rengjøring av plast støpeformer.

Kompressor behov

Tørrisrensemaskiner trenger endel mengde luft for å opperere optimalt. På Vario modellen er luftforbruk 300-1.500 liter/min. Arbeidstrykk 2-10 bar (mest effektiv i øvre sjiktet her).

Tørris forbruk

Champ Vario er oppgitt til 4-38 kg/h forbruk av tørrispellets. Dette avhenger selvfølgelig av størrelser på overflatene som skal blåses. Og mengden urenheter.

Tørris leverandør

Car Spa AS har flere tørrisleverandører med gode logistikkløsninger i hele Norge. Fra 5kg til 350 kg containere.

Tilsettning av blåsemiddel

Vår Champ vario maskine har muligheten til å tilsette blåseglass eller nøtteskall sammen med tørrisen. Dette gir også muligheter for å fjerne lakk/maling og rust fra overflatene. Men selvsagt får man da utfordringen med rester av blåsemiddelet.

Vi tilbyr leasing til bedrifter gjennom vår finansieringspartner Ikano Bank. Leasing betyr fleksibilitet og lønnsomhet for din bedrift. Skaff nytt og moderne utstyr, uten at det legger beslag på verdifull egenkapital. Med leasing som finansieringsform vil du kunne oppnå økt handlekraft, enklere økonomistyring og styrket konkurranseevne.

Les mer om leasing hos Ikano Bank

Ikano Bank startet som IKEAs egen bank og har fortsatt sterk tilknytning til IKEA. De har hatt norsk kontor i Asker siden 1991. Ikano er spesialister på leasing av utstyr til bedriftsmarkedet, med bred bransjekunnskap og mulighet til å skreddersy løsninger tilpasset kundens behov.

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt!