Siden 1968 har Koch-Chemie utviklet egenproduserte produkter til bilpleie i Tyskland. Med et øye for detaljer og et mål om perfeksjon hadde grunnlegger Hans Koch ambisjoner om å utvikle et produksystem som skulle gi de beste resultatene.

Etter 50 år med forskning, utvikling og produksjon er Koch-Chemie en ledende produsent av bilpleieprodukter og kjemi med et produktsystem som komplementerer hverandre perfekt. 

Alle produktene er organisert i et produktsystem der produktgruppene er delt i ti. Hver produktgruppe har en unik fargekode for rask orientering uten å unngå forvekslinger av produkter.