Vi søker XPEL montører / installer

Car Spa vokser, og for å møte økende etterspørsel fra kunde ansetter vi nye PPF montører.

I 10 år har Car Spa AS vært med på å forme bilpleiemarkedet i Norge. Både som salgsledd for våre agenturer og som bilpleiere. I et bransje med dårlig rykte har vi alltid tilbudt våre ansatte gode vilkår og ryddige former. Vi har igjennom årene knyttet til oss flere av bilbransjens mest anerkjente forhandlere som vi samarbeider tett med.

Vi tilbyr:

Du får mulighet til å bli en del av Norges fremste miljø innen bilpleiekompetanse. Jobbe med de råeste bilene og de beste menneskene. Du får jobbe med det beste utstyret og den beste kjemien.

Lønn:

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og bonusordninger til rette kandidater.

Ansvarsområde:

Kandidaten for ansvar for forberedelse til folie og montering av XPEL PPF folie. Herunder: Vask av bilen, polering av defekter, plotting av folie og montering av folie og finish arbeid.

Arbeidsplass:

Arbeidsplassen vil være Konows Gate 67b og evt vår kommende lokasjon på Billingstadsletta.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter personer med høy arbeidskapasitet og med bilinteresse. Det er ønskelig at kandidaten har erfaring fra montering av folie, men lærevillighet og rett personlighet kan veie opp mot manglende erfaring. Kandidaten bør være utpreget opptatt av detaljer i sitt arbeid.

Språk: Norsk, Engelsk

Stillingsprosent: 100%

Oppstart: Umiddelbart

Søknad: Søknad med CV sendes via denne siden: https://car-spa.no/karriere/

  Last opp CV (pdf-format)

  [recaptcha]

  Car Spa is growing, and to meet increasing customer demand, we are hiring new PPF installers.

  For 10 years, Car Spa AS has been involved in shaping the car care market. Both as a distributor for our brands and as a detailing workshop. In a market with a bad reputation, we have always offered our employees good terms and tidy forms. We have connected with several of the automotive industry’s reputable dealers with whom we work closely.

  We offer:

  You get the opportunity to become part of Norway’s leading environment in car care expertise. Work with the coolest cars and the best people. You get to work with the best equipment and the best chemistry.

  Payment:

  We offer competitive terms and bonus plans to the right candidates.

  Area of ​​responsibility:

  The candidate for responsibility for installing PPF (XPEL) on new and used cars. Including: Paint correction, polishing, plotting ppf, installing ppf and finshing details.

  Workplace

  The workplace will be Konows Gate 67b in Oslo and possibly our upcoming location on Billingstadsletta.

  Qualifications

  We are looking for people with high work capacity and with a genuine interest in cars. It is desirable that the candidate has experience from car care, but a willingness to learn and the right personality can offset the lack of experience. The candidate should be strongly concerned with details in his work.

  Language: Norwegian, English

  Position percentage: 100%

  Start-up: Immediately