fbpx

Poor Car Detailing. Can Become a Crime Scene.

Når insekter treffer bilen din, kan syren brenne seg inn i lakken din når den utsettes for sollys. Og det er ikke alltid enkelt å fjerne restene.

Insekter bærer sure kroppsvæsker som angriper lakken din ved kontakt. Spesielt i varme og solys skjer denne kjemisk reaksjonen raskere enn du tror.

På kort tid vil du ha flekker som du knakt kan bli kvitt. Pollen er derimot ikke noe problem for lakken din, siden den ikke har en aggressiv pH-verdi sammenlignet med insekter. Det blir bare problematisk hvis du vil fjerne dem med en tørr klut på tørr lakk – riper er praktisk talt forhåndsprogrammert. Insektrester (organiske og sure) fjernes hovedsakelig av alkalinitet.

Fra vårt ProductSystem, er disse tre produktene spesielt egnet for rengjøring av åstedet på våren.

PreWash B: Valget for bilvask

Med sin pH-verdi på 13,9 er PreWash B sterk alkalisk og dermed vedlig godt egnet for rask fjerning av insekter. Avhengig av konsentrasjonen, er PreWash B bedre innstilt for forrengjøring, eller perfekt som insektsfjerner (høyere dosering).

Green Star: Valget for detailere

Som et alkalisk universalrengjøringsmiddel er Green Star mer kompatibel med materialer enn PreWash B, og kan brukes både på utsiden, og innsiden av bilen. Dette gjør det til et godt valg for detaljister. Konsentratet kan lett blandes i fortynningen som er nødvendig. For fjerning av insekter er en fortynning på 1:5 et godt valg.

Insect & DirtRemover: Navnet sier alt

Insect & DirtRemover er et “klar til bruk” produkt som er preget av sin sterke insektsfjernende kraft. Med en pH-verdi på 10 er den fortsatt alkalisk, men mildere enn PreWash B. Dette sikrer større materialkompatibilitet. De overflateaktive stoffene den inneholder er nøye skreddersydd for fjerning av insekter, men produktet er også generelt veldig godt egnet for forrengjøring. Sprayen er en del av vårt kundesortiment i 750ml flasker, beregnet for den vanlige forbruker. I 10L-beholderen brukes Insect & DirtRemover imidlertid også til målrettet fjerning av insekter i bilvask eller i klargjøring av kjøretøy.

Ingen av disse produktene skal brukes på en varm overflate eller i direkte sollys. Produktet må alltid skylles grundig for å fjerne alle kjemiske rester. Det må utvises forsiktighet på overflater som ikke er lakkert, og/eller anodiserte aluminiumsdeler.

Vær spesielt oppmerksom på doseringsinstruksjonene og eksponeringstiden, ellers kan det oppstå alkalisk brannskader.