fbpx

KCX: Vask av pads

Padsene våre er en viktig del av vårt Koch-Chemie PolishSystem, ettersom de er nøyaktig tilpasset våre poleringsprodukter. Men for at putene våre skal fungere så godt som de burde for et perfekt resultat, må putene rengjøres regelmessig og fremfor alt riktig. For dette er riktig prosedyre svært viktig for å oppnå lengst mulig levetid og optimale resultater.

Riktig pleie, perfekt resultat

Rengjøring er ikke bare avgjørende for et godt resultat etter bruk, men puten bør også rengjøres grundig under bruk. Mellom poleringsoperasjonene skal puten blåses ut med trykkluft for å sikre fortsatt god korrigeringsevne. Når det gjelder lammeull eller mikrofiberputer, bør puten også børstes ut med en myk børste. Når du går videre til neste komponent og under lengre poleringsprosesser, bør putene også sprayes med et avfettingsmiddel (f.eks. Panel Preparation Spray eller SIL) og blåses ut med trykkluft etter kort eksponeringstid.

Etter bruk starter den virkelig rengjøringen. Hvis brukte pads rengjøres manuelt, bør de fuktes sjenerøst med et alkalisk rengjøringsmiddel (f.eks. Green Star 1:20). Etter en kort eksponeringstid må puten frigjøres fra de resterende poleringsrester ved hjelp av eltebevegelser under lunkent vann. Varmt vann må unngås for enhver pris, da borrelåsen kan krympe og dermed deformere puten.

For maskinrengjøring bør de brukte putene først dynkes i en bøtte fylt med et alkalisk rengjøringsmiddel (f.eks. Green Star 1:20). Putene vris deretter ut med lite trykk og vaskes ved maksimalt 30 ° C/40 ° C i et vaskemaskinprogram med mye vann og lavt antall omdreininger.

I begge tilfeller bør putene lagres på borrelås -siden for å tørke. De naturlige lammeskinnputene av høy kvalitet, derimot, bør strekkes ut på en bakplate for å hindre at baksiden deformeres.

De 8 rengjøringsbudene

Gjør:

  • Hvis puten er gjennomvåt med poleringspasta, bør poleringen forsette med en ny pute elles vaskes ut
  • Vi anbefaler å vaske de brukte putene i varmt vann med Green Star 1:20. Mens du vasker dem, klemmer du på puten i hånden din for å få ut polish-rester. Skyll en gang med rent vann og la den tørke oppreist på kanten.
  • Skill puten forsiktig fra borrelåsplaten med et egnet verktøy.
  • Bruk flere pads under korrigering/polering av lakken

Ikke gjør:

  • Vi anbefaler ikke å vaske puten i vaskemaskin, fordi dette belaster puten for mye. For eksempel kan limet komme av borrelåsen og dermed påvirke putens holdbarhet negativt.
  • Ikke dra puten av bakplaten ved å trekke i skummet
  • Ikke poler over skarpe kanter
  • Ikke korriger/poler hele bilen med bare én pute

Vaskeguide til putene

For å sikre at det alltid er lett å vaske putene våre, har vi laget kompakte og tydelige vaskeinstruksjoner.