fbpx

Produksjon av poleringspasta

Glans og cut er en veldig viktig egenskap hos en poleringspasta, men den skal også effektivt fjerne ytre påvirkninger fra kjemi, UV-stråler og andre faktorer.

Profesjonelle brukere og entusiaster setter pris på produkter som gjør jobben raskt og med ønsket resultat – men hvordan produseres poleringspastaen du finner i butikkhylla?

Fra utvikling til distribusjon

Nå skal vi ta en nærmere kikk på prosessen fra utvikling til distribusjon av poleringspasta. Når en prototype-pasta fra utviklingsteamet hos Koch-Chemie har kommet seg gjennom alle nødvendige tester, ja da er den klar for produksjon i stor skala.

På fabrikken hos Koch-Chemie i Unna, Tyskland er det 16 ansatte som jobber i produksjonen – disse passer på at åtte produksjonslinjener og fem fyllestasjoner fungerer optimalt til enhver tid.

Veien fra utvikling til ferdig produkt er en lang prosess, med mange iterasjoner og varianter underveis.

Det å utvikle et såpass komplekst produkt som en poleringspasta krever mye jobb.

Marginale forskjeller i stoffblandingen kan utgjøre store forskjeller i bruken av produktet og de egenskapene det innehar.

Miksing

Det første steget i produksjon er miksing av ingredienser. Dette gjøres etter oppskriften fra utvikling av produktet. En utfordring kan være skaleringsfaktorer – en oppskrift som fungerte i liten skala på labbel må kanskje justeres for miksing i stor skala.

Den oppskriften dette resulterer i må følges til punkt og prikke.

En av utfordringene ved blanding i stor skala kan være viskositet – noe som i mange tilfeller har mye å si på sluttresultatet. Dette oppstår som et resultat av komplekse kjemiske reaksjoner, og da trenger man erfaring for å korrigere blandingen.

En tykner tilsettes for hånd for å oppnå ønsket viskositet. Etter en stund i mikseren vil blanding være sånn man ønsker.

Kvalitetskontroll

Før prosessen kan fullføres så involveres utviklingsansvarlig Dr. Michael Hauber på nytt. Han utfører tester og sammenligner blandingen fra produksjon med en referanseprøve fra utvikling. Han polerer og vurderer en flate med hver av de to blandingene for å sjekke at de sammenfaller.

Hvis dette er godkjent av Michael fortsetter produksjonsprosesssen med flasking.

Hvert skift produserer, fyller, merker og pakker tusenvis av flasker.

For å sikre kvalitet arkiveres en prøve fra hver batch. Denne oppbevares i to år. Hvis nødvendig kan denne taes frem i ettertid for tester.

Neste steg vil nå være å få produktet i lagerhyllene, før utsendelse til oss – og videre til en forhandler i nærheten av deg!

Utvikling, produksjon og distribusjon på samme sted – dette er Koch-Chemie sin styrke. Etter denne jobben har gjort overlater vi resten til deg – få glansen ut fra flaska og over på lakken!